Železničná stanica Prešov

Inštalované kamery majú dohliadať na bezpečnosť vo vnútri staničnej budovy a podobne aj v podchodoch vedúcich k nástupištiam, ako aj pred hlavným vchodom do stanice.

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Dátum realizácie: 2007

Lokalita: Masarykova 25, 080 01 Prešov

Dodané technológie: divízie Bosch Security Systems

Kamerový systém PTV - (hybridný analóg/IP systém DiBos 8)

Riešenie je postavené na hybridnom digitálnom záznamíku BOSCH a možnosťou pripojenia 30 analógových a 32 IP kamier.


Zoznam referencií