ODLETOVÁ HALA, letisko Poprad

Medzinárodné letisko Poprad – Tatry sa nachádza 7 km západne od mesta Poprad. So svojou nadmorskou výškou 718 m je najvyššie položeným letiskom pre stredné a krátke lety v strednej Európe.

Web: www.airport-poprad.sk/

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

- dodávka technológií

Lokalita: Na letisko 100, 058 89 Poprad

Dátum realizácie: 2013

Dodané technológie: divízie Bosch Security Systems

Integrovaný bezpečnostný systém IBS – (BIS, Building integration system), do ktorého sú zaintegrované technológie:

Systém kontroly vstupu SKV - (ACS, Access Control System)

IP kamerový systém PTV - (BVMS, Bosch Video Management System)

Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS - (IAS, Intrusion alarm system)

Elektrická požiarna signalizácia EPS – (FAS, Fire Alarm System), len integrácia do BIS

Hlasová signalizácia požiaru HSP – (VAS, Voice Evacuation System), len integrácia do BIS

 


Zoznam referencií