Čo robíme

Firma GRANTECH od svojho vzniku v roku 1992 dodáva montážnym firmám, investorom, projektantom úplný sortiment bezpečnostnej a priemyselnej techniky:

 • bezpečnostné kamerové systémy (CCTV, IPTV)
 • technologické kamerové systémy pre priemysel
 • termovízne termografické kamerové systémy s meraním v metalurgii, petrochemickom priemysle, v energetike a pod., prípadne ako prevencia vzniku požiaru. 
 • perimetrické bezpečnostné systémy
 • elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS),     
 • ozvučovacie (PA) a kongresové systémy,
 • elektronická požiarna signalizácia (EPS) a hlasová signalizácia požiaru  (HSP),
 • elektronická kontrola vstupov (KV)
 • audio/video vrátniky (ICM)
 • integrované bezpečnostné systémy
 • dátová infraštruktúra a slaboprúdové rozvody

Ako oficiálny partner zastupujeme na slovenskom trhu popredných svetových výrobcov bezpečnostných technológií ako sú BOSCH Security Systems, CBC, CISCO, COMNET, CHRISTIE digital, Computar a ďalšie...

Našou snahou je poskytnúť optimálne a komplexné riešenie spĺňajúce aj náročné požiadavky. Naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú školení priamo u výrobcov, čim získavame potrebné informácie, vďaka ktorým sme schopní poskytnúť technickú pomoc od návrhov systémov až po kompletnú projektovú dokumentáciu. Pre našich zákazníkov poskytujeme bezplatné poradenstvo, vypracovanie technickej špecifikácie a cenovej ponuky. Poskytujeme záručný a pozáručný servis.

NAJVÝZNAMNEJŠIE REALIZÁCIE, na ktorých sa zúčastnila naša firma technickou podporou a dodávkou technológií sú v oblastiach:

 • technická ochrana objektov,
 • bezpečnosť osôb,
 • údržba,
 • doprava,
 • priemysel,
 • úrady a vládne objekty,
 • štátne hranice,
 • mestské kamerové systémy,
 • energetika,
 • peňažné ústavy, obchodné, nákupné a spoločenské centrá, autosalóny, športové haly a štadióny, hotely.

PREČO NAKUPOVAŤ U NÁS

 • profesionálny prístup
 • overené a spoľahlivé zariadenia
 • krátke dodacie doby z nášho skladu resp. skladov výrobcov
 • záručný a pozáručný servis
 • technická podpora
 • spracovanie štúdie vrátana predbežného cenového odhadu
 • usporadúvanie školení a prezentácií