Dokumentácia

Požiadavky zákazníka plne zohľadňujeme v našich návrhoch a poskytneme riešenie v nasledujúcich fázach:

  • obstaranie vstupných údajov a zabezpečenie prieskumu objektu 
  • spracovanie štúdie vrátane predbežného cenového odhadu
  • vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
  • vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby