Autobusová stanica Košice

 

Web: www.autobusovastanica.sk/autobus-kosice

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Lokalita: Staničné námestie 9, 040 01 Staré Mesto

Dodané technológie: divízie Bosch Security Systems

Kamerový systém PTV - systém pozostáva zo statických a otočných kamier. Centrálu tvorí maticový prepínač BOSCH Allegiant a digitálny záznamík BOSCH DIVAR.


Zoznam referencií