Diaľničné tunely

  1. Tunel Svrčinovec - diaľničný jednorúrový tunel, ktorý sa nachádza na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec – Skalité – štátna hranica Slovensko/Poľsko.
  2. Tunel Poľana - diaľničný jednorúrový tunel v okrese Čadca. Tunel je na diaľnici D3 v úseku Svrčinovec - Skalité.
  3. Tunel Žilina - diaľničný dvojrúrový tunel, ktorý sa nachádza sa na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka v okrese Žilina.
  4. Tunel Ovčiarsko - diaľničný dvojrúrový tunel, ktorý je súčasťou diaľničného obchvatu Žiliny. Nachádza sa na diaľnici D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v okrese Žilina.
  5. Tunel Prešov - diaľničný tunel, ktorý sa nachádza sa na úseku diaľnice D1 Prešov, západ-Prešov, juh v okrese Prešov.
  6. Tunel Bikoš - tunel rýchlostnej cesty, nachádzajúci sa na rýchlostnej ceste R4 v úseku Prešov, severný obchvat I. etapa (Prešov, Sever - Prešov, Západ).

 

Rozsah realizácie GRANTECH, Košice:

- návrh riešenia

- dodávka technológií

Lokalita: Svrčinovec, Skalité, Žilina, Ovčiarsko, Prešov a Bikoš

Dátum realizácie: 2017 - 2023

Dodané technológie: divízie Bosch Security Systems

Elektrická požiarna signalizácia EPS – (FAS, Fire Alarm System)

Systém EPS je postavený na platforme modulárnych ústrední FPA 5000 firmy BOSCH. Na detekciu požiaru v tunelových rúrach je použitý systém lineárnej tepelnej detekcie s optickými vláknami od firmy AP Sensing.

Hlasová signalizácia požiaru HSP – (VAS, Voice Evacuation System)          

Tunelový rozhlas je realizovaný systémami Praesideo a Praesensa od firmy BOSCH.


Zoznam referencií