Energetika
TEPLÁREŇ Košice a.s.
DODÁVKA a NÁVRH: GRANTECH, Košice

Spoločnosť Grantech sa zúčastnila návrhu a realizovala dodávku komplexného bezpečnostno - technologického kamerového systému pre objekty Teplárne Košice. Systém je postavený na IP riešení kamerového systému BOSCH Video Management Software Profesional. V systéme je použitých 77 ks IP kamier BOSCH NWC 0455/10P. Z toho 51 ks kamier umiestnených na perimetri je vybavených inteligentnou detekciou pohybu IVMD 1.0, ktorá slúži ako asistent pre operátorov. Ďalej systém pozostáva z 3 ks IP Kamier BOSCH NWC 0495/10P s 15 bitovým spracovaním obrazu pre použitie v náročných svetelných podmienkach, 3 ks otočných IP EnviroDome G4 VG4-313-ECE2. Záznam zabezpečujú 4 záznamové servre o celkovej kapacite 8 TB + záložný Fail over NVR server s kapacitou 2 TB. Bezpečnostný a technologický operátori môžu pracovať na 3 klientskych staniciach ( každá je vybavená 4 LCD monitormi - mapa objektu ,multisceen, alarmový monitor...). Z dôvodu zabezpečenia spoľahlivej prevádzky systému sú všetky prenosy realizované cez optické vlákna.


Atómové elektrárne MOCHOVCE
DODÁVKA: GRANTECH, Košice

Spoločnosť Grantech realizovala dodávku kamier v rámci modernizácie jestvujúceho kamerového systému pre Atómové elektrárne v Mochovciach. Celkovo bolo dodaných cez 250 farebných kamier s vysokým rozlíšením a prepínaním Deň/Noc LTC 0455/51 a LTC 0485/51.


Tepelná elektráreň VOJANY
DODÁVKA a NÁVRH: GRANTECH, Košice

Spoločnosť Grantech sa zúčastnila technického návrhu a realizovala dodávku kamerových systémov pre Tepelnú elektráreň vo Vojanoch. Išlo o niekoľko samostatných systémov, z nich uvádzame najzaujímavejšie :
2 identické systémy s vodou chladenou kamerou do vysokých teplôt pre snímanie výtokového otvoru kotla postavené na báze špičkovej kamery BOSCH LTC 0620/51. Obraz kamery sledujúcej výtokový otvor a z časti spaľovací priestor kotla je cez optické vlákno prenášaný do centrály, odkiaľ je možné kameru pomocou Bilinx protokolu diaľkovo parametrizovať. Kamera je sledovaná na 20" profesionálnom LCD monitore BOSCH MON201 CL a zaznamenávaná na digitálny záznamník BOSCH DIVAR II. Technicky zaujímavé je aj riešenie vodohodspodárskych stavieb elektrárne, kde kamery sledujú hrádzu, ľadolam, česlá, spätný vtok... Kamery BOSCH sú osadené do špeciálnych antikoróznych krytov a sú vybavené polarizačnými filtrami vhodnými na sledovanie vodných hladín.


Východoslovenská energetika (VSE) a.s. Košice
DODÁVKA a NÁVRH: GRANTECH, Košice

Spoločnosť Grantech sa zúčastnila návrhu a realizovala dodávku kamerových systémov pre administratívne a prevádzkové budovy Východoslovenskej energetiky.


Slovenský plynárenský priemysel a.s. Košice
DODÁVKA a NÁVRH: GRANTECH, Košice

Spoločnosť Grantech realizovala dodávku kamerového systému a evakuačného rozhlasu pre budovu SPP a.s. Košice. Kamerový systém je postavený na báze statických a otočných kamier BOSCH. Videocentrálu tvoria zariadenia BOSCH DIVAR II, ktoré sú centrálne ovládané cez klávesnicu operátora BOSCH KBD-DIGITAL. Evakuačný rozhlas pozostáva zväčša z podhľadových reproduktorov BOSCH. Rozhlasovú ústredňu tvorí plne digitálny systém BOSCH PRAESIDEO. Celý systém je certifikovaný a v súlade s STN EN 60849.


Slovenský plynárenský priemysel a.s. Michalovce
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Poprad
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Lučenec
DODÁVKA a NÁVRH: GRANTECH, Košice

Dodávka kamerového systému.

» Návrat na kompletný prehľad referencií
 


TITULKA     |     OBCHODNÉ PODMIENKY     |     CENNÍK     |     PODPORA     |     KONTAKTY
© Copyright GRANTECH, s.r.o. 2012, Všetky práva vyhradené :: Created by Peter HERMAN | phweb.sk